TRÄDGÅRDS-

AVDELNINGEN

Planera din trädgård inför våren 2020, beställ växter redan nu. Enklast via butik@rosehills.se

Vi öppnar upp 2/5 
med perenner, buskar & träd